Spar opptil 35% på Høstsalg | Se alle tilbud her

PERSONVERN


1. INNLEDNING

1.1 Personopplysningspolicyen (heretter kalt "Retningslinjene") beskriver hvordan Made4men.no ved FirtalWeb A/S (heretter referert til som "oss", "vi" eller "våre") samler og behandler personlig informasjon i forbindelse med kjøp av tjenester, medlemskap, produkter eller generell bruk av nettstedet vårt.

1.2 Retningslinjene er formulert og gjort tilgjengelig for å overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 av 27. april 2016) (heretter kalt "GDPR") og reglene der om opplysningsplikt.

2. I Innsamling av informasjon ved hjelp av cookies (informasjonskapsler)

2.1 Når du besøker og bruker nettstedene våre, samles informasjonskapsler og brukes på bakgrunn av samtykke. Informasjonen i disse cookies inkluderer nettlesertype (browsertype), søkeord på vår hjemmeside(r), IP -adresse, plassering ved pålogging (heretter kalt Cookiedata").

2.2 Cookiedata brukes til å forbedre nettstedet vårt og brukeropplevelsen, å lage målrettet markedsføring, forebygging av svindel og bedrageri.

2.3 Bruken av cookies for innsamling av informasjon og data er ellers i samsvar med cookie bekjentgjørelsen (nr. 1148 av 9. desember 2011), § 3.

2.4 Hvis du ønsker å avvise eller begrense informasjonskapslene som er plassert på datamaskinen din ved besøk på vår nettside, kan du alltid gjøre dette ved å endre innstillingene i nettleseren din (browseren). Du bør imidlertid være oppmerksom på at avvisning eller begrensning av informasjonskapsler har innvirkning på funksjonaliteten til nettstedet, og dette vil resultere i at det er funksjoner på nettstedet som du ikke kan se.

Alle nettlesere (browsere) tillater at informasjonskapsler slettes samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gjøres avhenger av hvilken nettleser (browser) som brukes. Hvis du bruker flere forskjellige nettlesere (browsere), må du huske å slette informasjonskapsler i alle nettlesere.

2.5 Vi sender Cookiedata til Google LLC (Google Analytics)

3. Typer personopplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personopplysninger om deg når dette er relevant og i samsvar med gjeldende lov. Avhengig av de spesifikke omstendighetene, kan de behandlede personopplysningene omfatte følgende typer personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-post, fakturerings- og bokføringsdokumenter, informasjon for sporing av forsendelse (f.eks. sporingsnummer), bankdetaljer (kortdetaljer eller kontoinformasjon), kundenummer, brukernavn, kjøpshistorikk og fakturastatus (saldo, kundepoeng, etc.).

3.2 Hvis vi trenger å samle inn og behandle ytterligere personopplysninger enn angitt ovenfor, vil vi informere om dette. Slik informasjon kan også forekomme ved oppdatering av disse retningslinjene.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler bare personopplysningene dine for legitime formål i samsvar med GDPR. Personopplysningene kan, avhengig av omstendighetene, behandles med følgende hensikt:
a) For å levere eller tilby tjenester eller produkter og/eller salgstilbud som vi tilbyr.

b) Å svare på spørsmål og/eller klager fra brukere, kunder eller medlemmer.

c) For å lagre personopplysninger i den grad det er et krav under gjeldende lov, inkludert blant annet lagring av regnskaps- og regnskapsdokumenter i samsvar med gjeldende lov.

d) Å sende direkte markedsføring til brukere, kunder eller medlemmer (for eksempel e-post, MMS, direkte meldinger på sosiale medier, etc.).

e) Å sende nyhetsbrev på e-post.

f) For å forhindre svindel og bedrag eller misbruk av våre produkter, tjenester og nettsted, inkludert behandling av personopplysninger for bruk i forbindelse med søksmål.

g) For å forbedre våre produkter, tjenester eller nettsted.

h) Å gi tjenestemeldinger og informasjon til brukere, kunder eller medlemmer.

i) For å kunne administrere kundeklubb eller medlemskap hos oss.

j) For å kunne gi support og tjenestemeldinger, inkludert å svare på spørsmål eller klager og sende oppdateringer om våre produkter og tjenester.

5. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

5.1 Vi behandler personopplysningene dine bare når vi har et juridisk grunnlag for behandling i samsvar med GDPR. Behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til de spesifikke omstendigheter på grunnlag av følgende behandlings hjemmel:

a) Hvis vi har bedt om ditt samtykke til behandling av spesifikke personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget for de spesifikke personopplysningene ditt samtykke, i samsvar med GDPR, artikkel 6, stk. 1, litra a.

Samtykket kan alltid trekkes tilbake ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nederst i disse retningslinjene og hvis samtykke trekkes tilbake, slettes personopplysningene som behandles på grunnlag av samtykket, med mindre de kan eller bør behandles for eksempel å overholde en juridisk forpliktelse.

b) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med den registrerte person, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1, litra b, første ledd.

c) Behandlingen er nødvendig for å overholde gjeldende lov, i samsvar med artikkel GDPR 6 stk. 1, litra c.

5.2 Vi utfører følgende behandling: Hvis vi sender direkte markedsføring til deg, inkludert via e -post, vil vi be om ditt forhåndssamtykke i henhold til gjeldende regler i markedsføringsloven.

6. Formidling og overføring av personopplysninger

6.1 Vi gir kun personlig informasjon til andre når loven tillater eller krever det, inkludert når det er relevant, og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle spesifikke forespørsel.

6.2 Vi formidler personopplysninger til følgende mottakere fra EU/EØS:

a) Banker (i forbindelse med utbetalinger, mottak av betalinger, etc.)

b) Databehandlere.

6.3 Vi bruker generelt forskjellige eksterne og profesjonelle selskaper som f. eks. leverandører og partnere for å levere eller hjelpe oss med å levere våre tjenester og produkter. De eksterne selskapene vil ikke motta eller behandle personopplysninger, med mindre loven tillater overføring og behandling av dem.

Hvis de eksterne selskapene eller partnerne er databehandlere for oss, vil behandlingen av personopplysninger alltid skje i samsvar med en databehandleravtale, som oppfyller lovkravene for dette.

Hvis de eksterne selskapene eller partnerne er uavhengige databehandlere, skjer behandlingen av personopplysninger i samsvar med deres eget personverns-, databeskyttelses- eller personopplysningspolicy, som de eksterne selskapene vil gjøre oppmerksom på, med mindre loven bestemmer noe annet.

6.4 Vi overfører personopplysninger til land eller internasjonale organisasjoner utenfor EU/EØS.

6.5 Vi kan bli kontaktet for mer informasjon, inkludert spørsmål om vår bruk av databehandlere, samarbeid med andre dataansvarlige, inkludert datterselskaper, eller overføring av personopplysninger til tredjeland, samt for å motta kopier av dokumentasjon av overføringsgrunnlaget.

7. Sletting og lagring av personopplysninger

7.1 Vi sikrer at personlig informasjon blir slettet når den ikke lenger er relevant for vår behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi lagrer alltid personlig informasjon i den perioden som gjeldende lov forplikter oss til, inkludert bruk for dokumentasjon på etterlevelse av blant annet regnskapsloven.

For spørsmål angående lagring og behandling av personlig informasjon, er du velkommen til å kontakte oss på e -postadressen som er oppgitt under seksjon 10 i disse retningslinjene.

8. Registrerte personers rettigheterr

8.1 Registrerte personer har en rekke rettigheter som vi kan hjelpe med. Hvis du som en registrert person vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss. Rettighetene inkluderer følgende:

8.1.1 Rett til å se informasjon (innsynsrett): Registrerte personer har rett til å få innsyn i informasjonen som behandles om vedkommende, samt en rekke andre opplysninger.

8.1.2 Rett til utbedring (korreksjon): Registrerte personer har rett til å få endret unøyaktige informasjon om seg selv.

8.1.3 Rett til sletting: I spesielle tilfeller har registrerte personer rett til å få slettet informasjon om seg selv, før det tidspunktet som slettingen vanligvis skjer.

8.1.4 Rett til å begrense behandlingen: Registrerte personer har rett til i visse tilfeller å få behandlingen av sine personopplysninger begrenset. Hvis en registrert person har rett til å få behandlingen begrenset, kan vi i fremtiden bare behandle informasjonen - unntatt lagring - med samtykke, eller med det formål juridiske krav kan fastsettes, hevdes eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

8.1.5 Rett til å innvende: Registrerte personer har i noen tilfeller rett til innvending mot vår ellers lovlige behandling av personens personlige informasjon. Innvending kan også gjøres mot behandlingen av informasjon for direkte markedsføring.

8.1.6 Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet): Registrerte personer har i visse tilfeller retten til å motta personopplysningene sine i en strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hinder.

8.2 Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets guide til de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no. Om du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter som beskrevet ovenfor, vennligst bruk kontaktinformasjonen nederst i disse retningslinjene.

Vi streber etter å gjøre alt for å oppfylle dine ønsker angående vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter som registrert person. Hvis du, til tross for vår innsats, ønsker å sende inn en klage, kan du gjøre det ved å kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

9. Endringer i disse retningslinjene

9.1 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse retningslinjene. Hvis vi endrer retningslinjene, endrer vi dato og versjon nederst i dokumentet. I tilfelle av vesentlige endringer, vil vi gi beskjed i form av en synlig melding på vår hjemmeside, e-post eller bruk av andre kommunikasjonsmidler.

10. KONTAKT

10.1 Ved spørsmål eller kommentarer til i disse retningslinjene, eller i tilfelle av noen eller flere rettigheter, kan vi kontaktes på customerservice@firtal.com

Made4men ved Firtal Web A/S
Møgelhøj 8
8520 Lystrup
E-post: customerservice@firtal.com

11. VERSJONER

11.1 Dette er versjon 5 av Made4men.no v/Firtal Web A/S’ persondatapolitikk datert den 30.08.2021